Z POKOJE DO POKOJE

Projekt Z pokoje do pokoje zachraňuje starý nábytek a dává mu další šanci, aby neskončil ve sběrném dvoře. Nabízejí také kurzy, kde se může každý naučit nábytek opravovat sám. Pokud to umíte, ale nemáte kde, nabízí místo ve své dílně vaší kreativitě.

KERAMIKA SRDCEM

...ve hlíně je pravda. 

Keramická S(DÍLNA), kde se pálí keramika dřevem, tak, jak to dělali lidé tisíce let před námi. Jedinečné místo, kde se pracuje s lokálními hlínami a materiály a vlastními glazurami.

OBŽIVA

Chcete změnit styl nakupování a více dbát na udržitelnost, kvalitu potravin a také prospět životnímu prostředí?

Obživa je první spolkový bioobchod v Praze. Svým členům zprostředkovává přístup k lokálně produkovaným biopotravinám a snaží se při tom být co nejvíce bezobaloví.

Každý z těchto spolků se snaží změnit pohled společnosti na nynější svět. Na plýtvání, vztah ke starým věcem, udržitelnost a ekologii.